Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs5/vankac_racecz/home/www/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1145
SOUHLAS S ÚČASTÍ NA EXTRÉMNÍM PŘEKÁŽKOVÉM ZÁVODU – VAŇKÁČ RACE

SOUHLAS S ÚČASTÍ NA EXTRÉMNÍM PŘEKÁŽKOVÉM ZÁVODU

VAŇKÁČ RACE 2021

Já, níže podepsaný účastník (dále jako „účastník“) extrémního překážkového závodu VAŇKÁČ RACE 2021 (dále jen jako „VAŇKÁČ RACE“, „akce“ či „závod“), který se koná 5. 6. 2021, jehož pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) je spolek SKITEAM VAŇKŮV KOPEC, se sídlem Zátiší 1235, 747 64 Horní Lhota, Česká Republika, IČ: 22838481, tímto prohlašuji, že souhlasím se svoji účastí na závodu a beru na vědomí, že podmínkou účasti v závodu je vedle registrace a úhrady startovného podpis tohoto dokumentu Souhlas s účastí na extrémním překážkovém závodu VAŇKÁČ RACE, ve kterém jako účastník závodu vyjadřuji svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu a se Všeobecnými podmínkami pro účastníky závodu VAŇKÁČ RACE, se kterými jsem se úplně seznámil a odsouhlasil při své registraci k závodu na www.vankac-race.cz.

1. Svým podpisem na tomto dokumentu beru na vědomí, že startuji v tomto závodě VAŇKÁČ RACE na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Organizátor nenese zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu.

2. Během závodu existuje riziko nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, případně smrti u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za nepředvídatelných okolností uvolnit a poškodit. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátora závodu.

3. Svým podpisem na tomto dokumentu zároveň potvrzuji, že jsem starší 18 let. Pokud tomu tak není, přikládám souhlas svého zákonného zástupce s mou účastí na tomto závodu.

4. Jako účastník závodu budu dodržovat všechny pokyny organizátora a jeho zástupců a poběžím s čipem a startovním číslem, které obdržím při prezenci ve startovním balíčku.

5. Beru na vědomí, že organizátor závodu má právo odložit, zrušit nebo změnit akci kvůli počasí nebo i z jiných příčin, které nemůže kontrolovat nebo které mohou ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků, a to bez povinnosti vracení startovného.

6. Souhlasím, aby má účast a sportovní výkon v závodě byly organizátorem nebo osobou organizátorem zmocněnou audiovizuálně nebo jinak zaznamenány s tím, že poskytuji organizátoru závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení závodu VAŇKÁČ RACE, byly organizátorem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

7. Beru na vědomí, že organizátor během závodu a doprovodného programu nepřebírá odpovědnost za poškození, ztrátu či odcizení odložených věcí účastníka.

8. Výslovně potvrzuji, že jsem se úplně seznámil se Všeobecnými podmínkami pro účastníky závodu VAŇKÁČ RACE, které jsou zveřejněny na www.vankac-race.cz a přijímám je bez jakýchkoli výhrad.

 

TENTO SOUHLAS JSEM SI ŘÁDNĚ PŘEČETL, ROZUMÍM VŠEM JEHO ČÁSTEM A PODEPSAL JSEM JEJ SVOBODNĚ A VÁŽNĚ, BEZ JAKÉHOKOLIV NÁTLAKU.

Vyplňte tiskacím! Povinná pole k vyplnění jsou označena

* Jméno a příjmení účastníka:

* Startovní číslo:

* Datum narození:

* Adresa (ulice, č.p., město, PSČ):

* Telefonní číslo, * e-mail:

Jméno a příjmení osoby blízké pro případ nouze:

* Telefonní kontakt na osobu blízkou:

Jméno a příjmení osoby blízké pro případ nouze:

* Datum a podpis*: