PRAVIDLA ZÁVODU

VAŇKÁČ RACE 2021

Registrace a startovné

Potvrzením registrace k závodu a úhradou startovného vyjadřuje účastník závodu souhlas s pravidly stanovenými organizátorem závodu. Nastoupit ke startu závodu jsou oprávněni pouze účastníci s řádnou registrací a včas uhrazeným startovným. Účastník závodu je povinen se dostavit na závodiště minimálně 1 hodinu před začátkem své startovní vlny, provést řádnou registraci na místě, doložit podepsaný dokument „Souhlas s účastí na extrémním překážkovém závodu VAŇKÁČ RACE 2021“, osoby mladistvé do 18 let navíc „Souhlas zákonného zástupce s účastí na extrémním překážkovém závodu VAŇKÁČ RACE 2021“, legitimovat se občanským průkazem a vyzvednout startovní balíček. Účastníci závodu ve věku do 18 let mohou startovat pouze po odevzdání písemného souhlasu zákonného zástupce organizátorovi závodu, a to zároveň s registrací v den závodu. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení materiálu i možného zranění při závodě! Pořadatel nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým podpisem dokumentu „Souhlas s účastí na extrémním překážkovém závodu VAŇKÁČ RACE 2021“.

Startovné se z administrativních a organizačních důvodů nevrací. Pokud se z nějakého důvodu nemůže účastník závodu účastnit, lze převést startovní číslo na náhradníka, což je potřeba nahlásit pořadateli závodu na e-mail registrace@vankac-race.cz nejpozději do 1. 6. 2021. Pro náhradníka platí stejná pravidla jako pro prvotního plátce.

Účast jednotlivců a týmů Účastník se do závodu může registrovat jako jednotlivec nebo jako tým. Minimální počet účastníků při registraci v týmu jsou 4 osoby. Jako výsledný čas týmu bude brán součet 4 nejrychlejších členů týmu. Tým bude ve výsledkové listině hodnocen jen v případě doběhu všech členů registrovaných v den závodu. Kategorie „JEDNOTLIVCI“ bude rozdělena na děti, junioři, muži, ženy a masters. Účastníci, kteří startují v kategorii týmy, se nemohou ve výsledcích zařadit do kategorie jednotlivci a naopak!

Pohyb závodníků po trati Start závodu VAŇKÁČ RACE se uskuteční ve vlnách. První vlna odstartuje pravděpodobně v 10:00 hodin. Startovní listina s jednotlivými časy všech vln zveřejní organizátor na webových stránkách www.vankac-race.cz a pravidelně je bude aktualizovat. Organizátor si vyhrazuje právo upravit startovní časy jednotlivých vln před i během závodu tak, aby zajistil jeho plynulý průběh.

Každý účastník závodu poběží s řádně připevněným čipem na těle a s viditelně napsaným startovním číslem. To mu bude přiděleno při registraci. Po skončení závodu je povinen odevzdat funkční a nepoškozený čip pořadateli.

Každý účastník závodu se po celou dobu chová podle zásad fair-play, dbá na bezpečnost svou i ostatních závodníků a doprovázejících osob. Účastníci během celého závodu ctí pravidlo rychlejšího. Pomalejší závodníci uvolňují trať rychlejším, nekřižují jim dráhu ani jinak neznemožňují pohyb vpřed. Účastníkům je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek. Jakákoli obuv s hroty je zakázána! Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby! Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit, popřípadě oblečení s logem týmů. Účastník závodu, který závod z jakýchkoli důvodů předčasně ukončí, je povinen nahlásit tuto skutečnost nejbližšímu rozhodčímu nebo organizátorovi. Účastník závodu i jeho doprovod je povinen bezvýhradně dodržovat pokyny pořadatelů a organizátorů před, během i po závodu. Je zakázáno ničit přírodu, vyhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!